Rodzaje inteligencji

25 kwietnia 2013 r.

Każdy rodzic chciałby mieć inteligentne dziecko, ale często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co to oznacza. W okresie szkolnym dbamy o najlepsze oceny, które nie zawsze są miernikiem tego, czy nasza pociecha poradzi sobie kiedyś w dorosłym życiu zawodowym i prywatnym. Każdy z nas jest inny, dlatego zachęcamy, by zwrócić uwagę na mocne i słabe strony swojego dziecka już dziś. Z tą wiedzą pomożemy mu dojrzewać w harmonii ze światem oraz własnymi predyspozycjami. Lulek.tv zawiera bogaty wybór gier i zabaw, które wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, w tym różne rodzaje inteligencji.

Charakterystyka poszczególnych typów inteligencji wg Howarda Gardnera: (Gardner H. Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Media Rodzina, 2002). W nawiasach podaliśmy inne odpowiedniki nazw, które są również stosowane w określaniu rodzajów inteligencji.

Inteligencja obrazkowa (wizualno-przestrzenna)
Osoby obdarzone tym typem inteligencji, świetnie radzą sobie z czytaniem map, schematów, wykresów, lubią grać w gry planszowe, doskonale rysują i tworzą bryły przestrzenne, a także układają historyjki obrazkowe. Dzieci z wrodzoną inteligencją wizualno-przestrzenną lubią układać puzzle, budować trójwymiarowe budowle. Obdarzeni są nią artyści, architekci, nawigatorzy, projektanci.

Inteligencja werbalna (językowa)
Obdarzeni są nią ludzie, którzy z łatwością formułują myśli, doskonale piszą i mówią, lubią grę słów, chętnie używają metafor, lubią czytać. Ten typ inteligencji charakteryzuje literatów, autorów tekstów, dziennikarzy, prawników. Jest ona niezwykle ważna, ponieważ stanowi narzędzie do komunikowania się ze światem, wyrażania emocji, myśli. Jednak mowa nie jest umiejętnością wrodzoną. Dziecko uczy się jej podczas kontaktów z otoczeniem i to głównie od najbliższych mu ludzi zależy, jak będzie w przyszłości komunikować się ze światem.

Inteligencja słuchowa (muzyczna)
Osoby utalentowane muzycznie są wrażliwe na melodie i rytmy. Chętnie uczą się gry na instrumentach, z łatwością rozróżniają dźwięki, często nucą pod nosem, lubią pracować przy muzyce, nie sprawia im trudności powtórzenie usłyszanej melodii. Ten typ inteligencji można zaobserwować u dziecka najwcześniej. Jeśli maluch chętnie śpiewa, potrafi wystukać rytm melodii, nie może się skupić, kiedy gra muzyka, lubi tańczyć, z pewnością obdarzony jest inteligencją muzyczną. Z łatwością będzie się uczył literek, liczb oraz języków obcych.

Inteligencja matematyczno-logiczna
Dla osób obdarzonych tym typem inteligencji świat jawi się jako ciąg połączonych logicznie zdarzeń. We wszystkim starają się odnaleźć sens, patrzą na świat z dużą dawką racjonalizmu. Potrafią myśleć abstrakcyjne i liczyć w pamięci. Lubią porządkować, segregować, szybko dostrzegają wyniki i skutki, źle się czują w towarzystwie osób niezorganizowanych, chętniej niż inni spędzają wolny czas na rozwiązywaniu krzyżówek, czy rebusów.

Inteligencja ruchowa
Ludzie obdarzeni tym typem inteligencji emanują energią, mają ciągłą potrzebę wyrażania swoich emocji poprzez ruch oraz kontakt fizyczny. Lubią spędzać czas aktywnie, uprawiając różnego rodzaju sporty oraz obcując z naturą. Są zwykle otwarci na nowe wyzwania, aktywnie podchodzą do problemów, często są wrażliwi na dotyk, mają zdolności manualne. Dzieci posiadające inteligencję ruchową nie mogą usiedzieć w jednym miejscu, mają ciągłą potrzebę poznawania świata poprzez dotyk.

Inteligencja międzyludzka (emocjonalna lub interpersonalna)
Osoby z rozwiniętą inteligencją emocjonalną potrafią panować nad swoimi uczuciami i doskonale wiedzą, jak nimi kierować, by mieć wpływ na innych i osiągać zamierzone cele, rozumieją też uczucia innych. Według niektórych psychologów nasz sukces życiowy w dużej mierze zależy od tego typu inteligencji. Zdolności interpersonalne nie są uwarunkowane genetycznie, uczymy się ich przez całe życie. To do nas rodziców, opiekunów głównie zależy, jakim nasze dziecko będzie w przyszłość parterem, rodzicem, przyjacielem, czy będzie się akceptować i poradzi sobie z trudnościami.

Inteligencja naturalistyczna (przyrodnicza)
Osoby obdarzone tym typem inteligencji rozumieją świat poprzez swoje otoczenie. Lubią przebywać na świeżym powietrzu, kochają przyrodę, czują się jej nieodłączną częścią. Szybko zapamiętują gatunki zwierząt i roślin, lubią je hodować, interesują się ekologią. Dzieci bardzo często wykazują duże zainteresowanie przyrodą, chcą wiedzieć wszystko o dinozaurach, o podwodnym świecie, lubią chodzić do lasu, ogrodu zoologicznego, czy obserwować życie mrówek./p>

Inteligencja wewnętrzna (interpersonalna)
Osoby z rozwiniętą inteligencją interpersonalną widzą świat oczyma innych ludzi, potrafią z łatwością odczytać emocje swoich rozmówców, mają zdolności do negocjacji, są dobrymi mediatorami i często urodzonymi przywódcami. Dzieci obdarzone tym typem inteligencji szybko przystosowują się do nowego otoczenia, lubią bawić się z innymi dziećmi, chętnie biorą udział w grach zespołowych.

Artykuł pochodzi z serwisu Lulek.tv